image banner
Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử
Số ký hiệu văn bản 59/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/09/2022
Ngày hiệu lực 05/09/2022
Trích yếu nội dung Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Phạm Minh Chính
Tài liệu đính kèm nd-59.pdf
Văn bản mới