image banner
Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 07/12/2022 của HĐND tỉnh Lào Cai về Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 25/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/12/2022
Ngày hiệu lực 01/01/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 07/12/2022 của HĐND tỉnh Lào Cai về Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 25-nq-hdnd-nam-2022-cua-hdnd-tinh-lao-cai-ve-ho-tro-dong-bhyt-cho-nguoi-cao-tuoi-nguoi-dtts-co-kho-khan-dac-thu-tren-dia-ban-tinh-lao-cai.pdf
Văn bản mới