image banner
Nghị quyết 51 ngày 15/12/2022 của HĐND huyện Bảo Thắng thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bảo Thắng
Số ký hiệu văn bản 51/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2022
Ngày hiệu lực 01/01/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết 51 ngày 15/12/2022 của HĐND huyện Bảo Thắng thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bảo Thắng
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Trần Minh Sáng
Tài liệu đính kèm nq-51-cua-hdnd-huyen-bao-thang-nam-2022-thong-qua-ke-hoach-su-dung-dat-nam-2023-huyen-bao-thang.pdf
Văn bản mới