image banner
Chỉ thị số 05 ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh, triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo
Số ký hiệu văn bản 05/CT-TTg
Ngày ban hành 23/02/2023
Ngày hiệu lực 23/02/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 05 ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh, triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Phạm Minh Chính
Tài liệu đính kèm 1_chi_thi_05_-cua-thu-tuong-cp-ve-trien-khai-de-an-06.pdf
Văn bản mới