image banner
Nghị quyết về hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 01/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/03/2022
Ngày hiệu lực 01/09/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm 0_01-nq-hdnd_202303130804065055020230313080437434_signed_20230313080938607_000.00.32.h38.pdf
Văn bản mới