image banner
Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai ban hành quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tdp và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tdp
Số ký hiệu văn bản 16/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2023
Ngày hiệu lực 01/01/2024
Trích yếu nội dung Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai ban hành quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tdp và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tdp
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm 16-2023-nq-hdnd_tinh_ve_nguoi_hd_kct_240109033409848840_20240110011841688.pdf
Văn bản mới