image banner
Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng dất năm 2024
Số ký hiệu văn bản 3441/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2023
Ngày hiệu lực 01/01/2024
Ngày hết hiệu lực 31/12/2024
Trích yếu nội dung Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng dất năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 0_image_01185_20240110043040816810_20240110044124573_h38.32.pdf
Văn bản mới