image banner
Tổng số: 5
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
16/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai ban hành quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tdp và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tdp
Lượt xem: 51
Tải về 0
05/CT-TTg 23/02/2023 Chỉ thị số 05 ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh, triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 88
Tải về 1
51/NQ-HĐND 15/12/2022 Nghị quyết 51 ngày 15/12/2022 của HĐND huyện Bảo Thắng thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bảo Thắng
Lượt xem: 87
Tải về 2
25/2022/NQ-HĐND 07/12/2022 Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 07/12/2022 của HĐND tỉnh Lào Cai về Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 100
Tải về 1
01/NQ-HĐND 10/03/2022 Nghị quyết về hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 77
Tải về 0