image banner
Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3441/QĐ-UBND 31/12/2023 Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng dất năm 2024
Lượt xem: 48
Tải về 6
16/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai ban hành quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tdp và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tdp
Lượt xem: 51
Tải về 0
1651/QĐ-UBND 27/04/2023 Quyết định của UBND huyện Bảo Thắng ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Nghĩa trang Nhân dân An Thành, thị trấn Phố Lu
Lượt xem: 195
Tải về 116
05/CT-TTg 23/02/2023 Chỉ thị số 05 ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh, triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 88
Tải về 1
59/2022/NĐ-CP 05/09/2022 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử
Lượt xem: 89
Tải về 0
01/NQ-HĐND 10/03/2022 Nghị quyết về hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 77
Tải về 0
57/2012/QĐ-UBND 25/12/2012 Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 90
Tải về 0