image banner
TRƯỜNG TH SỐ 2 TT PHỐ LU TÍCH CỰC THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC

Căn cứ đề án số 06-ĐA/TU, ngày 11/2/2020 của Tỉnh uỷ Lào Cai về việc ban hành Đề án đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện -Nguồn nhân lực - Khoa học công nghệ tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025;
Thực hiện kế hoạch triển khai các hoạt động đổi mới, hội nhập giáo dục ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, năm 2022; Kế hoạch số 77/KH-PGD&ĐT ngày 21/10/2021 của Phòng GD&ĐT Bảo Thắng về triển khai chuyển đổi số ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025.
anh tin bai
Song song với việc tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường hiểu được sự cần thiết của việc thực hiện “Chuyển đổi số”. Cụ thể hoá nội dung, nhiệm vụ giáo dục năm 2022 về việc thực hiện Đề án số 05 của Huyện uỷ về đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục – Khoa học công nghệ huyện Bảo Thắng giai đoạn 2020-2025; Ứng dụng kĩ thuật “Chuyển đổi số” trong công tác quản lý dạy học và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục và Bảo Thắng ngay từ đầu năm học, trường Tiểu học số 2 TT Phố Lu phối kết hợp với VNPT Bảo Thắng, VNPT Lào Cai tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường về “Chuyển đổi số” trong công tác giáo dục, tạo sự thống nhất, quyết tâm thực hiện “Chuyển đổi số” trong công tác của nhà trường, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năng lực ứng dụng thành thạo Công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Trong đó chú trọng các nhiệm vụ ứng dụng Công nghệ thông tin như việc cập nhật dữ liệu của nhà trường (trong phần mềm quản lý nhà trường), quản lý giáo án, Kiểm định chất lượng giáo dục….lên cơ sở dữ liệu dùng chung đảm bảo chính xác, đầy đủ thông tin. Thực hiện hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và các phần mềm phục vụ công tác quản lý, dạy học trong nhà trường…
Với sự chuẩn bị bước đầu về hạ tầng, môi trường học tập công nghệ thông tin cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của cả tập thể đội ngũ năm học 2022 -2023 nhà trường sẽ thực hiện và hoàn thành xuất sắc những mục tiêu nhiệm vụ đề ra.


 
Trần Thị Thanh Hà
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập