image banner
UBND THỊ TRẤN PHỐ LU PHÁT ĐỘNG THI ĐUA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023
Phát huy thành tích đã đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

         Ngày16 tháng 01 năm 2023 UBND thị trấn Phố Lu phát động thi đua năm 2023 vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Tới dự có đồng chí Dương Thị Tâm- Ủy viên BTV huyện ủy, bí thư Đảng ủy thị trấn; đồng chí Nguyễn Văn Chắc -  Chủ tịch UBND thị trấn Phố Lu; HĐND- UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị, công an, quân sự; bí thư chi bộ và tổ trưởng TDP thị trấn Phố Lu.

          Nhằm Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khắc phục những khó khăn, khuyến khích, động viên các tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, thực thi công vụ, nâng cao năng xuất lao động, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển toàn diện, bền vững về an ninh quốc phòng, kinh tế - xã hội và môi trường.

 
anh tin bai

          Thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó trọng tâm là phát triển kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất canh tác, xóa đói giảm nghèo, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, chăm lo y tế, văn hóa, cải thiện đời sống nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức và củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
           Thi đua thực hiện tốt các quy định về công tác thi đua khen thưởng, phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, phải bám sát mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ được giao năm 2023. Nội dung thi đua tập trung vào giải quyết các vấn đề còn tồn tại, những khó khăn vướng mắc củathị trấn, của thôn, tổ dân phố để phát triển nhanh và bền vững. Thường xuyên  đôn đốc hướng dẫn các ban ngànhm, đoàn thể các tổ dân phố, thôn  và doanh nghiệp trên địa bàn tham gia các phong trào do 
UBND tỉnh, UBND huyện phát động.

         Phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc; dân chủ, đổi mới trong côngtác; nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ,tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là công tác đối thoại, giải quyết đơn thư, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tạo bước đột phá để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và chỉ đạo điều hành ở các ngành và các địa phương; Đầy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục, tạo điều kiện cho người dân đến liên hệ công tác; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giải quyết công việc.

anh tin bai
            Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới trong các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương các mô hình, điển hình, nhân tố mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, sản xuất, công tác.

 

Phạm Thị Ngọc
Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập