image banner
ĐẢNG UỶ THỊ TRẤN PHỐ LU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐẢNG- CHÍNH QUYỀN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023.

Sáng ngày 2/10/2023 Đảng uỷ thị trấn Phố Lu tổ chức hội nghị sơ kết đảng- chính quyền 9 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

anh tin bai

 

  Trong 9 tháng đầu năm 2023 dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện Bảo Thắng, sự phối hợp chặt chẽ của các Ban xây dựng Đảng Huyện uỷ, phòng ban chuyên môn, UB MTTQ, các đoàn thể của Huyện, Đảng bộ - Chính quyền thị trấn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, tập trung trí tuệ, quyết liệt trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Do đó, kinh tế của thị trấn vẫn đạt được những kết quả quan trọng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hư¬ớng, kinh doanh thương mại - dịch vụ phát triển tốt, sản xuất nông nghiệp đảm bảo đúng khung thời vụ. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị có chuyển biến tích cực; công tác chuyển đổi số và xây dựng đô thị văn minh được quan tâm. Lĩnh vực Y tế, Giáo dục - Đào tạo có bước phát triển mạnh, công tác giảm nghèo thực hiện chính sách an sinh xã hội thực hiện đạt hiệu quả. Quốc phòng, an ninh luôn ổn định và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, đã phát huy được năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở. MTTQ và các đoàn thể phát huy tốt vai trò vận động, tập hợp quần chúng, tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, đoàn viên về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

anh tin bai
anh tin bai
Phạm Thị Ngọc
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 441
  • Trong tuần: 1,899
  • Tất cả: 44,876
Đăng nhập