image banner
UBND THỊ TRẤN PHỐ LU TỔ CHỨC BUỔI RA QUÂN PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 10-NQ/TU NGÀY 26/8/2021 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY LÀO CAI VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VĂN MINH

UBND THỊ TRẤN PHỐ LU TỔ CHỨC BUỔI RA QUÂN PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 10-NQ/TU NGÀY 26/8/2021 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY LÀO CAI VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VĂN MINH

 Được sự nhất trí của Ban chỉ đạo các chương trình MTQG huyện Bảo Thắng. Ngày 27 tháng 2 năm 2023 Đảng bộ, chính quyền thị trấn Phố Lu tổ chức buổi ra quân phát động Phong trào thi đua  “Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050” và xây dựng Đô thị văn minh trên địa bàn thị trấn Phố Lu  năm 2023.     

anh tin bai

Thực hiện mục tiêu theo tinh thần nghị quyết 10 của BTV tỉnh ủy Lào cai về  xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh lào cai đến năm 2030 tấm nhìn 2050 và năm 2023. Đồng thời phấn đấu Xây dựng Thị trấn Phố Lu sớm đạt chuẩn các tiêu chí đô thị văn minh, đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại 4 vào năm 2024.

anh tin bai

 Tuy nhiên đến nay trên địa bàn thị trấn quy mô sản xuất Nông nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, chủ yếu sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, chưa hình thành được những vùng sản xuất hàng hoá tập trung thâm canh. Dẫn đến hiệu quả kinh tế nông nghiệp chưa cao. Về xây dựng Đô thị văn minh so với bộ tiêu chí mới hiện nay còn chưa đáp ứng được nhiều tiêu chí.

anh tin bai

 Vì vậy, trong thời gian tới các chi bộ, các thôn, TDP và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị trân cần tập trung một số vấn đề sau:

Tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng đô thị văn minh; coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Phải khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng đô thị văn minh. Quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.

anh tin bai

Tập trung huy động lồng ghép các nguồn lực vào xây dựng đô thị văn minh, phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức xây dựng đô thị văn minh.

anh tin bai

Chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm nhằm mục tiêu tăng thu nhập của người dân. Đặc biệt quan tâm phát triển các mô hình chăn nuôi Đại gia súc; phát triển diện tích trồng cây Quế hữu cơ; chuyển đổi từ đất kém hiểu quả sang trồng Hoa, Rau và các loại cây có giá trị kinh tế cao tại các khu vực TDP An Thành, Tân Thành, TDP phú thịnh 2 , dần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác.

anh tin bai

 Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thị trấn Phố lu sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, tiếp tục đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, xây dựng quê hương Phố Lu ngày càng giàu đẹp.

Tại lễ ra quân đã thực hiện trồng hoa tại TDP An Thành, MTTQ và các đoàn thể cùng với tổ trật tự đô thị ra quân tuyên truyền không lấn chiếm hành lang vỉa hè tại các tuyến phố chính, đồng thời lắp camera an ninh tại các điểm trọng yếu trên địa bàn thị trấn Phố Lu.

Phạm Thị Ngọc
Tin khác
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập