image banner
ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ THỊ TRẤN PHỐ LU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

         Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của UBMTTQ và các đoàn thể thị trấn Phố Lu. Chiều ngày 26 tháng 6 năm 2023, Ban thường trực UB.MTTQ phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023.

anh tin bai

         Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; các đồng lãnh đạo Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND - UBND - UB.MTTQ thị trấn; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội,  Công chức văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND - UBND, Văn hóa - Thông tin -Thể thaoUỷ viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị trấn Phố Lu, các ông bà Trưởng ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng các đoàn thể cơ sở.

        6 tháng đầu năm 2023, Uỷ ban MTTQ và đoàn thể thị trấn, các Ban công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực triển khai thực hiện tốt theo Chương trình và nhiệm vụ đã đề ra. Công tác tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện với các nội dung, kịp thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các chương trình an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện được triển khai đầy đủ, được các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ, đạt hiệu quả thiết thực. Công tác Mặt trận tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, Xây dựng chính quyền ngày càng được tăng cường, từng bước đi vào nề nếp. Vai trò của Mặt trận tổ quốc và các ban công tác Mặt trận ngày càng được nâng lên.

anh tin bai

    Bên cạnh những  kết quả đã đạt được  hoạt động của UBMTTQ và các đoàn thể thị trấn, các tổ chức thành viên và các Ban công tác Mặt trận, chi hội đoàn thể còn có những tồn tại, hạn chế: Công tác tuyên truyền tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân có lúc, có nơi chưa thường xuyên, sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể; Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhất là cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở một số thộ, tổ dân phố hiệu quả chưa cao, thiếu đồng bộ, triển khai chậm; Công tác phối hợp của Ban công tác Mặt trận với các chi hội đoàn thể chưa được nhịp nhàng, chế độ báo cáo ở một số ban công tác Mặt trận chưa thường xuyên kịp thời, chất lượng báo cáo còn hạn chế.

anh tin bai
anh tin bai

    Phát biểu chỉ đạo, động viên tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Hạnh - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện, Lãnh đạo Đảng ủy thị trấn Phố Lu trân trọng ghi nhận những kết quả mà Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể thị trấn, Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể đã đạt được trong 6 tháng qua, đồng thời đề nghị UB.MTTQ và các đoàn thể thị trấn tiếp tục phát huy vai trò, củng cố tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân góp phần tích cc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quân sự của địa phương, thực hiện các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng - xây dựng Chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh./.

Dương Thị Tâm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập