image banner
KẾ HOẠCH Xây dựng thị trấn Phố Lu đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024
Nâng cao chất lượng xây dựng danh hiệu thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị của từng người dân, từng khu phố, cụm dân cư, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo lập thói quen, hình thành nếp sống văn minh, lối sống văn hóa.
 
Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập