image banner
NIÊM YẾT, CÔNG KHAI TTHC THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT TẠI UBND THỊ TRẤN PHỐ LU (Quyết định số 1621, ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực môi trường áp dụng tại UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai )
Quyết định số 1621/QĐ-UBND, ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về  Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực môi trường áp dụng tại UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
Tải về
anh tin bai
Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập