image banner
NIÊM YẾT: Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai: CÔNG KHAI TTHC ÁP DỤNG TẠI UBND TT PHỐ LU - LĨNH VỰC TƯ PHÁP -HỘ TỊCH
QUYẾT ĐỊNH số 928/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Về việc công bố Danh mục 36 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai (Bãi bỏ 36 thủ tục hành chính (15 TTHC cấp huyện: Từ số thứ tự 01 đến 15 TTHC; 20 TTHC cấp xã: Từ số thứ tự 01 đến 20 TTHC; 01 TTHC thực hiện tại cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch: số thứ tự 02) được công bố tại Quyết định số 3053/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 37 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai)
anh tin bai
Tải về
Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập