image banner
UBND THỊ TRẤN PHỐ LU TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN, HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ THOÁT NẠN CHO DỘI DÂN PHÒNG CÁC THÔN, TỔ DÂN PHỐ.

Nhằm Thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn về công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứ nạn cứu hộ, triển khai có hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứ nạn cứu hộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới”. Đẩy mạnh, đa dạng hóa công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứ nạn cứu hộ, tăng cường ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội Dân phòng, các thôn, TDP và người dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứ nạn cứu hộ.

anh tin bai

 

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và trực tiếp kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứ nạn cứu hộ đến chủ hộ và người dân sinh sống, làm việc tại khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứ nạn cứu hộ, kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý tình huống cháy, nổ.

anh tin bai

 

Thông qua công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân, viên chức các ngành, người lao động và Nhân dân đối với công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện phương châm 4 tại chỗ.

 

anh tin bai

 

 

Phạm Thị Ngọc
Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập