image banner
“MUỐN TIẾN BỘ MÃI THÌ PHẢI HỌC TẬP. HỌC TRONG SÁCH BÁO, HỌC TRONG CÔNG TÁC, HỌC VỚI ANH EM, HỌC HỎI QUẦN CHÚNG. HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN ƯU ĐIỂM, SỬA CHỮA KHUYẾT ĐIỂM”

MUỐN TIẾN BỘ MÃI THÌ PHẢI HỌC TẬP. HỌC TRONG SÁCH BÁO, HỌC TRONG CÔNG TÁC, HỌC VỚI ANH EM, HỌC HỎI QUẦN CHÚNG. HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN ƯU ĐIỂM, SỬA CHỮA KHUYẾT ĐIỂM”

anh tin bai

 

Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài nói tại buổi bế mạc lớp chỉnh huấn cán bộ Đảng, dân, chính các cơ quan Trung ương, ngày 09/6/1953. Đây là thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược bước vào giai đoạn có tính chất quyết định. Lời dạy trên của Bác đã nêu rõ vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác chỉnh huấn đối với các cơ quan Trung ương; nhắc nhở đội ngũ cán bộ các cơ quan Đảng, dân, chính muốn tiến bộ hơn nữa thì cần phải tích cực học tập, không những học trong sách vở mà còn phải học trong công tác, học ở đồng chí, đồng đội và đặc biệt phải học hỏi quần chúng nhân dân để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của bản thân. Muốn đạt được mục đích như Bác hồ dạy, đội ngũ cán bộ phải nghiêm túc, thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình trong cơ quan và trước quần chúng nhân dân.

anh tin bai


Hiện nay, đất nước ta đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lời dạy của Bác vẫn giữ nguyên giá trị, là tư tưởng chỉ đạo, phương châm hành động cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta xây dựng một xã hội học tập, thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển toàn diện con người Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Học tập và làm theo lời Bác dạy, cán bộ, chiến sĩ quân đội phải tích cực học tập, không những học trong nhà trường, học sách vở mà còn phải học hỏi ở quần chúng nhân dân để nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ phải thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nêu cao ý thức tự phê bình, phê bình; tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác, chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; làm chủ vũ khí trang bị, tinh thông về kỹ, chiến thuật sẵn sàng nhận; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa./.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 382
  • Trong tuần: 1,840
  • Tất cả: 44,817
Đăng nhập