image banner
KẾ HOẠCH số 107/KH-UBND, ngày 28/12/2022 của UBND thị trấn Phố Lu Kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn thị trấn Phố Lu

Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, chất lượng công tác KSTTHC bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận, thực hiện TTHC. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện KSTTHC và việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính trên địa bàn

Tải về
Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập