image banner
KẾ HOẠCH số 94/KH-UBND, ngày 29/03/2023 của UBND thị trấn Phố Lu về Cải thiện và nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của thị trấn Phố Lu năm 2023
- Cải thiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nội dung của Chỉ số SIPAS thị trấn. Duy trì và tiếp tục nâng cao các nội dung của Chỉ số SIPAS đã đạt được; nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức. Phấn đấu Chỉ số SIPAS của thị trấn được cải thiện, năm sau tốt hơn, tăng bậc xếp hạng so với năm trước. - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu, của mỗi cán bộ, công chức ; phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân vào quá trình xây dựng, giám sát việc thực thi chính sách
Tải về
Nguyễn Thị Minh Sang
Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập