image banner
KẾ HOẠCH số 96/KH-UBND, ngày 03/04/2023 của UBND thị trấn Phố Lu Duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của thị trấn Phố Lu năm 2023
- Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nội dung của Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn thị trấn Phố Lu năm 2022 theo Quyết định số 8493/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Bảo Thắng về việc phê duyệt và công bố kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Thắng, năm 2022; - Duy trì và tiếp tục nâng cao các nội dung của Chỉ số cải cách hành chính đã đạt được đánh giá mức điểm tối đa. Phấn đấu chỉ số CCHC của thị trấn Phố Lu năm 2023 và các năm tiếp theo được xếp thứ hạng cao, trong nhóm 03 xã, thị trấn đứng đầu trong huyện. - Nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức về bộ chỉ số CCHC (Par Index). 
Tải về
Nguyễn Thị Minh Sang
Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập