image banner
KẾ HOẠCH số 98/KH-UBND, ngày 04/04/2023 của UBND thị trấn Phố Lu Triển khai thực hiện các giải pháp góp phần cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lào Cai trên địa bàn thị trấn Phố Lu năm 2023
- Nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của bộ máy chính quyền thị trấn, xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, thống nhất, nâng cao chất lượng và uy tín của chính quyền các cấp với Nhân dân. - Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và người dân về vai trò và tầm quan trọng của việc đánh giá xếp hạng Chỉ số (PAPI); Phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách thông qua 8 nội dung xác định Chỉ số PAPI
Tải về
Nguyễn Thị Minh Sang
Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập