image banner
KẾ HOẠCH Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính thị trấn Phố Lu, năm 2023
- Tuyên truyền về hoạt động xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của thị trấn.
- Hoạt động kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Các quy trình thực hiện TTHC; thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trọng tâm là các lĩnh vực: Tư pháp, Nội
vụ, thương binh xã hội, văn hoá...
- Tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.
- Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định của pháp luật về quản lý, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong UBND thị trấn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.
- Tự chủ tài chính đối với UBND thị trấn.
- Xây dựng Chính quyền điện tử; Chính quyền số; thực hiện Chương trình chuyển đổi, đô thị thông minh; triển khai Đề án số 08/ĐA-TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh uỷ về phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025.

Tải về
Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập