image banner
NIÊM YẾT, CÔNG KHAI TTHC THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT TẠI UBND THỊ TRẤN PHỐ LU (Quyết định số 1617/QĐ-UBND, ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh Lào Cai Về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai )
Quyết định số 1617/QĐ-UBND, ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh Lào Cai Về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai 
Tải về
anh tin bai
Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập