image banner
NIÊM YẾT, CÔNG KHAI TTHC THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT TẠI UBND THỊ TRẤN PHỐ LU (Quyết định số 1821, ngày 27/7/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về phê duyệt 11 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo, thi đua khen thưởng)
Quyết định số 1821, ngày 27/7/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về  phê duyệt 11 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo, thi đua khen thưởng  áp dụng tại UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.
Tải về
anh tin bai
Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập