image banner
NIÊM YẾT: Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 11/05/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai: CÔNG KHAI TTHC ÁP DỤNG TẠI UBND TT PHỐ LU - LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 11/05/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai  Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Lào Cai ( Bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm đã được phê duyệt tại các Quyết định số: 29/QĐ-UBND ngày 10/01/2022, 787/QĐ-UBND ngày 19/4/2022, 1097/QĐUBND ngày 29/5/2022, 1099/QĐ-UBND ngày 29/5/2022, 1988/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thực hiện trên địa bàn tỉnh)
Tải về
Tải về
Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập