image banner
UBND THỊ TRẤN PHỐ LU TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch số 51 /KH-UBND ngày 09/02/2023 của UBND huyện Bảo Thắng về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện.

anh tin bai

          Theo kế hoạch, từ ngày3/3/2023  đến ngày 9/3/2023, thị trấn Phố Lu thành  lập các tổ công tác trực tiếp triển khai lấy ý kiến Nhân dân tại 16 thôn, tổ dân phố  với thành phần là cán bộ, công chức; trưởng ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể thôn, tổ dân phố, dự kiến hội nghị cấp thị trấn và các thôn, TDP khoảng 1.115 đại biểu tham dự.

anh tin bai

          Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân phải được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch, thực chất, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm. Tổ chức thảo luận, lấy ý kiến Nhân dân với các hình thức thích hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

anh tin bai

          Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng, tạo sự thống nhất, đồng thuận của Nhân dân. - Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân

anh tin bai

          Ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan và được nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Phạm Thị Ngọc
Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập